ผู้บริหาร (Chief Executive Officer CEO)

 

 

พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ (หมอขนม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เวชศาสตร์ความงามและการชะลอวัย

 

 คุณวุฒิ

 -Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (M.D.)

 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -Master of Science in dermatology Mae Fah Luang University (MSc. Dermatology)

 ปริญญาโท ตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

การศึกษาหลังปริญญา

 -Fellowship in Dermatology Mae Fah Luang University

-Diploma in American board of Anti-aging and Regenerative medicine (A4M)

-Fellowship in Dermatology and Allerology, Juntendo University, Tokyo

-Certificate in attending Anatomy master class, Chulalongkorn University

-Membership of Thai association and acedemic of cosmetic surgery (TACS)

-Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)

-Chelation medical association,Thai (CMAT)

 

 

 นพ.จักรพงษ์ ทองแสน (หมอบ๊อบ)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามเฉพาะทาง

  

คุณวุฒิ 

- Doctor of medicine Rangsit University(M.D.)

- Master of Science in dermatology (MFU)

ปริญญาโทตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

การศึกษาหลังปริญญา

 - Diploma board of anti aging and regenerative medicine (A4M,USA)

- Certified facial plastic training program with Dr.wiwat tatirat

- Fellowship of Korean College of Cosmetic Surgery(KCCS)

- Member of thai association and acedemic of cosmetic surgery (TACS) 

- Member of Aesthetic and antiaging surgical science (A2S)

- Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)

- Certified traning course of hair transplant(biofibre) 

พนักงานบริการ (Personnel)

 

พนักงานเราบริการด้วยความใส่ใจ เพื่อให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เราใส่ใจทุกรายละเอียด

เพื่อให้คนไข้ทุกเคสมั่นใจเเละพึงพอใจในการบริการของเรามากที่สุด

 

 

สุภาวดี วงษ์ศรีแก้ว (ผู้จัดการ)

 

จิราวรรณ วงษ์ศรีแก้ว (เซลล์)

 

วนิดา จองลีพันธ์ (ผู้ช่วยเเพทย์)

 

กุลริศา บุญอินทร์ (ผู้ช่วยเเพทย์)

 

กมลวรรณ โคตรจันทร์ (ผู้ช่วยเเพทย์)

 

ธัญญ​า​ศิริ​ ชา​ลี​กุล​ (ผู้ช่วยเเพทย์)

 

 

ชงโค พรมเรือง (แม่บ้าน)

  

ทีมงาน (Team)

ณัฐนันท์ ไชยจันทร์ดี (Content Writer)

วรภัทธมน ธารีเวทย์ (Graphic Designer/Website)

ชุติกาญจน์ สุวรรณจันทร์ (Photographers/Editor)